Con Người & Nghề Nghiệp

Con Người & Nghề Nghiệp

Chúng tôi tự hào đem đến môi trường làm việc tốt dành cho những nhà lãnh đạo tài năng

Letou Research là một trung tâm chuyên môn đa dạng – mang đến nhiều quan điểm và kinh nghiệm sâu rộng từ các nhà tư vấn, nhà cung cấp thông tin, ngân hàng, các nhà nghiên cứu, kiểm toán viên, luật sư và chuyên gia địa phương để hỗ trợ thông tin địa phương có liên quan của chúng tôi.

Tại Letou Research, chúng tôi cam kết các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức điều tra. Letou Research chuyên về thẩm định và các dịch vụ thông tin kinh doanh. Do đó, chúng tôi luôn thu thập dữ liệu một cách nhất quán, điều tra các thực thể và cá nhân trước khi chuyển đổi sự liên quan đó cho khách hàng của chúng tôi. Quá trình tinh chỉnh của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng, thích ứng với nhu cầu riêng biệt và cung cấp nhanh chóng các kết quả chính xác.

Chúng tôi được điều hành bởi một nhóm các chuyên gia nhiệt huyết và tài năng. Do đó, chúng tôi tiếp tục mở rộng hành trình tuyệt vời của mình bằng cách tìm kiếm được tài năng trẻ trên toàn cầu.

PHẦN TUYỂN DỤNG:

Chuyên viên phân tích rủi ro thị trường

Chúng tôi đang tìm kiếm

Letou Research là công ty hàng đầu về thẩm định, điều tra, phát triển thị trường để hỗ trợ các công ty đa quốc gia trong việc triển khai chiến lược về thông tin và sự đảm bảo. Đây là thế mạnh của chúng tôi về kỹ năng phân tích, thuyết trình, giao tiếp và tư vấn.

Chúng tôi mời các sinh viên tốt nghiệp đại học đầy tài năng và hoài bão tham gia vào đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi như Chuyên viên phân tích rủi ro-thị trường Châu Á Thái Bình Dương để giúp chúng tôi tiếp tục phát triển và phát triển các giải pháp quản lý rủi ro toàn diện cho khách hàng của chúng tôi tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng trẻ với những kỹ năng chính:

Letou Research cam kết thu hút, duy trì, phát triển và đề bạt những cá nhân có trình độ cao nhất mà không phân biệt đến chủng tộc, màu da, tôn giáo hay tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc quốc gia hay sắc tộc, tổ tiên, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, khuynh hướng di truyền hoặc tình trạng tàu sân bay, tình trạng cựu chiến binh, tình trạng khuyết tật, hoặc bất kỳ phân loại nào khác được pháp luật bảo vệ trong khu vực của bạn.

Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

 

Chúng tôi đang tìm kiếm

Chúng tôi luôn chào đón các chuyên gia bán hàng đầy tài năng và hoài bão với mong muốn tham gia đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi với vị trí Trưởng bộ phận phát triển Kinh doanh- tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương. Các trưởng bộ phận phát triển Kinh Doanh sẽ giúp chúng tôi tiếp tục mở rộng và phát triển các giải pháp quản lý rủi ro toàn diện cho các khách hàng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng trẻ với những kỹ năng chính:

Trách nhiệm:

Yêu cầu:

Letou Research cam kết thu hút, duy trì, phát triển và đề bạt những cá nhân có trình độ cao nhất mà không phân biệt đến chủng tộc, màu da, tôn giáo hay tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc quốc gia hay sắc tộc, tổ tiên, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, khuynh hướng di truyền hoặc tình trạng tàu sân bay, tình trạng cựu chiến binh, tình trạng khuyết tật, hoặc bất kỳ phân loại nào khác được pháp luật bảo vệ trong khu vực của bạn.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn

Thẩm Định

Thẩm Định

Letou Research là một trong những công ty hàng đầu thế giới...

Xem thêm

Dịch Vụ Nhà Đầu Tư

Dịch Vụ Nhà Đầu Tư

Với cam kết tạo ra những tác động tốt mỗi ngày, chúng...

Xem thêm

Tư Vấn Rủi Ro

Tư Vấn Rủi Ro

Việc phân tích gian lận và rủi ro sẽ giảm bớt các...

Xem thêm

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường

Chúng tôi giúp các khách hàng phát triển ngày càng nhiều bằng...

Xem thêm

Thẩm định giá

Thẩm định giá

Khi bạn đang suy nghĩ về cơ hội đầu tư đất đai...

Xem thêm

Điều Tra

Điều Tra

Để đưa ra các quyết định đúng đắn, bạn cần hiểu rõ...

Xem thêm