12 Startups lớn thất bại trong năm 2018
12 Startups lớn thất bại trong năm 2018

12 Startups lớn thất bại trong năm 2018

Thành công của Ashton Kutcher cho đến Kevin Durant trong việc thành lập Startups (Các công ty Khởi nghiệp) nhưng không phải tất cả ai cũng có thể thành công như họ. Sau tất cả, chín trên 10 Startups đều thất bại, điều đó đồng...

Đọc thêm >