Kiều nữ tuyên bố mất vỡ nợ 400 tỷ sau khi vay nhiều người
Kiều nữ tuyên bố mất vỡ nợ 400 tỷ sau khi vay nhiều người

Kiều nữ tuyên bố mất vỡ nợ 400 tỷ sau khi vay nhiều người

Nhàn tuyên bố mất khả năng thanh toán với số tiền gần 400 tỷ đồng và từ chối trả nợ

Đọc thêm >